Internationellt utbyte på Hillerstorpsskolan


Inom ramen för ett Comenius språkprojekt har Hillerstorpsskolan tillsammans med franskaämnet vid Bäckaskolan under de senaste två veckorna haft kärt besök av franska skolungdomar och lärare. Sedan drygt ett år har eleverna i år 8 i franska brevväxlat med kamrater vid den franska skolan Collège Val Saint-Denis i Pavilly i Normandie. Det franska besöket är en uppföljning på det besök som de svenska eleverna avlade i Frankrike i oktober 2006. I projektets anda ingår att de franska eleverna logerar hemma hos sina svenska värdfamiljer och tar del av sina kamraters vardag med allt vad det innebär.

Ces deux dernières semaines, les écoles d’Hillerstorp et de Bäcka ont eu des visiteurs ; des élèves et des professeurs français. Tout cela s’est déroulé dans le cadre d’un projet Comenius. Depuis une bonne année les élèves de la huitième année étudiant le français ont correspondu avec leurs camarades de l’école française, le Collège Val Saint-Denis à Pavilly en Normandie. La visite française est une conséquence de la visite rendue en France par les élèves suédois en octobre 2006. Dans l’esprit du projet il est inclus que les élèves français logent chez les familles suédoises et qu’ils partagent leur vie quotidienne avec tous ses avantages et désavantages.

I ett gemensamt projekt har både de franska och svenska eleverna skrivit deckare på engelska och franska. Arbetet med deckarna påbörjades redan under det svenska besöket i Frankrike med bland annat författarbesök och allmänna tips om skrivandets ädla konst. Nu har deckarskrivandet nått sin ände och under måndagen premierades de främsta bidragen i en prisceremoni vid Bäckaskolan i Gnosjö. Tanken är att samtliga deckare dessutom skall deltaga i en fransk deckartävling för ungdomar anordnad av Les ancres noires i Le Havre.

Dans un projet commun les élèves français et suédois ont écrit une nouvelle policière en anglais et français. Le travail a déjà commencé pendant la visite suédoise en France avec par exemple la visite d’un romancier et des conseils généraux concernant l’écriture de polars. Maintenant l’écriture des policiers est au bout du chemin et lundi passé les meilleures contributions ont été recompensées pendant une cérémonie à l’école de Bäcka à Gnosjö. L’objectif est que tous les polars participeront à un concours français pour jeunes organisé par Les Ancres Noires au Havre.

Marcus Frisk

Den franska skolans hemsida har uppdaterats kontinuerligt under det svenska besöket och finns att beskåda på följande länk : Collège Val Saint-Denis, Pavilly

Articles

  • Projet Comenius 2006 2007 - Avril 2007

    You can read the whole Comenius project 2006 2007 of Hillerstorp, Gnosjö and Pavilly schools in the attached file.
    A lire en fichier joint le contenu du projet Comenius 2006 2007 des colleges de Hillerstorp, Gnosjö et Pavilly.